Portfolio management
(POMA)

Portfolio management

Modul Portfolio management se zaměřuje na problematiku optimálního rozložení zdrojů z pohledu teorie portfolia. Součástí je i problematika oceňování kapitálových aktiv na základě metod odvozených od teorie portfolia. Jednotlivé přístupy a modely sestavování, analýzy a hodnocení portfolia jsou prezentovány na konkrétních početních příkladech. Nedílnou součástí je i měření výkonnosti portfolia a jeho komparace se zvoleným benchmarkem.

Počet hodin přímé výuky: 8

Počet hodin webcastů: 4 (dobrovolně, webcasty z archivu)