Legislativa, regulace a etika
(LERE)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Legislativa regulace a etika

Modul si klade za cíl seznámit účastníky kurzu se základy práva a etiky se zvláštním zaměřením na oblast finančních trhů a činnosti finančních poradců a zprostředkovatelů. Pozornost je tak věnována obecným principům soukromého práva, normotvorbě na evropské i národní úrovni, vztahu norem různé právní síly, ale také speciálním zákonům regulujícím postavení jednotlivých subjektů finančního trhu (spotřebitelé, zprostředkovatelé, poskytovatelé, dohledové orgány) a jejich činnost. Zvláštní pozornost je věnována zejména poskytování investičních služeb, zprostředkování pojištění, ochraně spotřebitele, opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo ochraně osobních údajů. Poměrně široké zaměření modulu by mělo umožnit základní orientaci v právních otázkách souvisejících s finančním trhem. Informace poskytované v rámci modulu jsou využitelné jak pro právně bezpečné působení na finančním trhu, tak pro poskytování nadstandardních služeb zákazníkům.

Počet hodin přímé výuky: 12


Tento kurz je otevřen i pro hosty