Modul 01: Principy finančního poradenství a plánování
(PFPP)


Principy finančního poradenství a plánování
Modul zasazuje finanční poradenství a činnost finančních poradců do celkového obrazu finančního trhu. Studenti budou seznámeni s významem a přidanou hodnotou finančního poradenství pro klientelu i ekonomiku. Budou seznámeni s úrovní a postavením finančního poradenství v ČR a zahraničí. Dále se modul věnuje trendům, které můžeme v distribuci finančních produktů obecně a ve finančním poradenství sledovat v posledních letech a jaká jsou očekávání pro následující dekádu.

Počet hodin přímé výuky: 4

Počet hodin webcastů: 0