Finanční trhy
(FITR)


Finanční trhy
Modul si klade za cíl seznámit frekventanty kurzu se základy teorie finančních trhů, jeho jednotlivých částí, vztahů a souvislostí. Pozornost je věnována nejenom popisu jednotlivých segmentů finančních trhů, ale také základům fungování jednotlivých finančních institucí a produktů finančního trhu, jejich analýze a také dopadům na rozhodování jednotlivých subjektů v celém ekonomickém systému. Týká se to nejen finančních či nefinančních institucí,
ale také domácností a jednotlivců. Podrobněji se bude modul věnovat i analýzám cenných papírů, tj. fundamentální, technické i psychologické analýze. Tyto poznatky budou využitelné i v dalších modulech, které budou na modul Finanční trhy navazovat a rozvíjet získané.

Počet hodin přímé výuky: 24

Počet hodin webcastů: 0