Derivátové instrumenty
(04DEIN)


Derivátové instrumenty
Modul je rozdělen do dvou základních částí. První část se věnuje standardním derivátovým instrumentům, a to jak pevným (forward, futures, swap), tak podmíněným opčním kontraktům. Součástí je vysvětlení principů jejich využití, obchodování a oceňování. Druhá část modulu se věnuje moderním strukturovaným produktům, a to zejména investičním certifikátům a warrantům. Každá z těchto částí je doplněna o videocast s významným praktickým odborníkem na danou oblast, která se bude věnovat minulému, současnému a očekávanému využití a obchodování těchto instrumentů na světových trzích a v ČR.

Počet hodin přímé výuky: 8

Počet hodin webcastů: 4