Kolektivní investování
(KOIN)


Kolektivní investování
Modul je rozdělen do dvou základních částí. První část se zabývá legislativním vymezením jednotlivých typů fondů kolektivního investování a jejich regulací v ČR a EU. Dále popisuje základní principy fungování jednotlivých typů fondů, vztahy mezi investiční společností, fondem a podílníky. Druhá část modulu se věnuje výběru a analýze instrumentů kolektivního investování v praxi, srovnání jejich parametrů, analýze nákladovosti a jejího vlivu na zhodnocení. Dále je v modulu vysvětlena analýza výkonnosti a rizika podílových fondů; na
praktických příkladech je ilustrována interpretace ukazatelů jako je beta či sharpe ratio.

Počet hodin přímé výuky: 8

Počet hodin webcastů: 4