Pojištění
(POJI)


Pojištění
Cílem modulu pojištění je poskytnout posluchačům komplexní průpravu k pojištění, a to jak po teoretické tak praktické stránce. Po úspěšném absolvování modulu je budoucí finanční poradce vybaven znalostmi potřebnými pro poskytování produktů životního a neživotního pojištění. Tento modul také připraví finanční poradce na to, aby porozuměli podstatě rizika a byli schopni rozpoznat rizika, která dnes hrozí jednotlivcům i firmám. Budou seznámeni se zásadami pojišťování těchto rizik.

Dále porozumí principům řízení rizik a úloze manažera pro řízení rizik, seznámí se s riziky související se ztrátou příjmu, vlastnictvím majetku a právní odpovědností, bude schopen vyhodnotit různé druhy pojištění, jichž se používá ke snižování možnosti ztráty, a dokáže rozlišit další vhodné mechanismy pro prevenci nebo snížení ztráty.

Posluchač se bude po ukončení studia orientovat v systému sociálního pojištění, dokáže analyzovat základní parametry pojistných smluv, pochopí principy v pojištění majetku a odpovědnosti.

Součástí výuky jsou také základy pojistného práva, tj. poradce bude znát rozdíly mezi pojistným návrhem a pojistnou smlouvou, dokáže vysvětlit, jak pojištěný může ztratit krytí z důvodu zatajení nebo zkreslení informací, jaké povinnosti má pojištěný v průběhu trvání pojištění a podobně.

Počet hodin přímé výuky: 8

Počet hodin webcastů: 4 (dobrovolně webcasty z archivu)