Důchodové plánování
(DUPL)

Důchodové plánování

V první části tohoto modulu student získá poznatky o důchodovém systému v ČR i zahraničí, základní pojmologii, problémech i trendech důchodových systémů. V dalších částech se studenti podrobně seznámí s prvním pilířem důchodového systému, variantami druhého pilíře a možnostmi třetího dobrovolného pilíře důchodového systému. Důraz bude kladen na vlastnosti běžných i alternativních produktů z pohledu příspěvků, možností participace zaměstnavatele, statní podpory, daní, čerpání dávek a prostředků a předčasného ukončení. V poslední části modulu budou řešeny a počítány různé strategie financování penze na reálné bázi a hodnoceny jejich atributy, tedy riziko, likvidita, předčasné ukončení, diverzifikace, očekávaná výnosnost i psychologické aspekty.

Počet hodin přímé výuky: 8

Počet hodin webcastů: 4(dobrovolně, webcasty z archivu)