Bankovní produkty a nemovitosti
(BPNE)


Bankovní produkty a nemovitosti

Posluchačům budou poskytnuty základní informace o finančních produktech bankovních i nebankovních institucí a možnostech nákupu a financování nejen potřeb bydlení. Posluchači budou rozumět termínům z oblasti realit a realitního trhu, práva a financí, jakož i daňovým aspektům souvisejícími se změnami vlastnických práv k nemovitostem se zaměřením na praktické využití. Dále budou posluchači znát proces nákupu nemovitostí a způsoby financování koupě nemovitosti. Absolventi kurzu budou rozumět způsobu financování prostřednictvím hypotéčního úvěru, jeho vlastnostem a rizikům. Po absolvování modulu Bankovní produkty a nemovitosti budou posluchači schopni využít všech informací k sestavení portfolia ve vazbě na úvěrové produkty podle individuálních potřeb klientů, s respektováním řady dalších okolností (zajištění v důchodu, flexibilita). Součástí modulu jsou i videocasty, které budou vedeny formou talk show. Účastníci modulu Bankovnictví a nemovitosti tak mají možnost „potkat se“ se zajímavými hosty, kteří jsou špičkami ve svém oboru a rádi se o své zkušenosti využitelné pro praxi finančních poradců s absolventy kurzu podělí.

Počet hodin přímé výuky: 16

Počet hodin webcastů: 4 (dobrovolně, webcasty z archivu)